Diensten

bodemonderzoek en bodemsanering

Asbestinventaris en sloopinventaris

Asbestinventaris

Sinds 1 januari 1995 is iedere werkgever verplicht om een inventaris op te maken van alles wat asbest bevat in het bedrijf. Deze asbestinventaris vormt het uitgangspunt voor een beheersprogramma, dat tot doel heeft de blootstelling van de werknemers aan asbestvezels zo laag mogelijk te houden. Op die manier kan men het inademen van asbestvezels ook voorkomen of beperken bij losse karweitjes of onderhoudswerkzaamheden op asbestbevattende materialen of bij veroudering en beschadiging van materialen waar asbestvezels niet (meer) vastzitten in cement of een ander bindmiddel. Werken mogen niet worden gestart zolang er geen inventaris beschikbaar is.

asbest-industrie

Asbestverwijdering

Bij verwijdering van asbesthoudende materialen dient rekening te worden gehouden met federale en regionale voorschriften en dienen voldoende veiligheidsmaatregelen te worden genomen. Asbestverwijdering wordt best aangepakt door een erkend asbestverwijderaar. GEOSAN helpt u hiervoor een geschikte partner te vinden.
Asbest en materialen waaruit asbestvezels vrijkomen of stof dat asbest bevat, worden opgeborgen en vervoerd in daartoe geschikte gesloten verpakkingen die voldoende bestand zijn tegen stoten en scheuren en geëtiketteerd zijn overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 2001. Deze afvalstoffen worden vervolgens behandeld overeenkomstig de in het betrokken Gewest geldende bepalingen. De regulerende overheden zijn OVAM (Vlaams Gewest), BIM (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en OWD (Waals Gewest).

Hoe GEOSAN u kan helpen?

GEOSAN heeft de ervaring en deskundigheid die nodig is voor de inventaris en de analyse van risico's voor de gebruikers van een zone met asbesthoudende materialen. Naar aanleiding van de conclusies van deze analyse kan een beheersplan worden opgesteld of bepaald worden of een eventuele sanering nodig is.

Ons deskundig onderzoek:

  • Asbestinventaris in het kader van de bescherming van de werknemers (KB Maart 2006)
  • Asbestinventaris voor de start van afbraak- of renovatiewerken
  • Uitvoeren van risico-analyse en opmaak van beheersplan na asbestinventaris
  • Opvolging en bijstand tijdens saneringswerken
  • Onderzoek op asbestvezels in bodem en puin
  • Budgetteren van verwachte asbestsaneringskost
  • Inventarisatie van asbest type BIM vóór de verwerking of vernietiging van een gebouw, gebouwd met vergunningen die dateren van vóór 1998 en met een oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m².

sidebar