Diensten

Bodemonderzoek & bodemsanering

Uitvoeren van oriënterend
en beschrijvend bodemonderzoek, opstellen bodem-
saneringsproject en begeleiden van bodemsanering als bodemdeskundige.

Grondverzet

Opstellen technisch verslag in het kader van grondverzet. Onderzoek van waterbodem.

Asbest en sloop

Opstellen asbestinventaris en sloopinventaris. Infiltratieproef in het kader van de watertoets. Asbestidentificatie in materiaal (erkend labo)

Tanks

Periodieke tank keuring en advies bij opslag gevaarlijke producten.

Boringen en staalname

Milieukundig veldwerk (ook in onderaanneming): machinaal nemen van grondstalen en grondwaterstalen, MIP-sonderingen en injecties.

Over Geosan

U vindt ons binnenkort ook in Brussel

Geosan en Tauw België zijn aanwezig in alle drie de regio's van het land. Om onze klanten in Brussel beter van dienst te kunnen zijn, opent Tauw een nieuw kantoor in de hoofdstad.

Onze activiteiten voor ondersteuning en beheer van milieuzaken in Brussel zijn gericht op twee sectoren:

Ons nieuwe adres in Brussel vanaf 27 maart 2018:
Stokkelsesteenweg 395 bus 5
1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe)

Dit nieuwe kantoor is een vriendelijke en creatieve werkplek, waar we u graag ontmoeten om ideeën uit te wisselen of uw vragen te beantwoorden.

Tauw Group en GEOSAN bundelen hun krachten.

01/08/2016: GEOSAN NV treedt toe tot Tauw Group bv, de toonaangevende Europese aanbieder van duurzame oplossingen voor een betere leefomgeving.
De industriële klanten van Tauw en Geosan krijgen daardoor een sterke impuls van deskundigheid om hen te helpen en te begeleiden bij het oplossen van milieuproblemen, het naleven van actuele regels en voorschriften, en het verbeteren van hun duurzaamheid

Lees hier het volledig persverslag.

Over Geosan

GEOSAN is een bodem- en milieustudiebureau met vestigingen te Izegem, Brussel, Gembloux en Douai (FR). Als erkend bodemdeskundige zorgen wij onder andere voor de uitvoering van oriënterende, beschrijvende en verkennende bodemonderzoeken, het opstellen van bodemsaneringsprojecten en bodemsaneringsbestekken, het aansturen van bodemsaneringswerken en het zorgen voor het beheer van verontreinigde sites. Ook het opstellen van technische verslagen in het kader van grondverzet en waterbodemonderzoek behoren tot onze activiteiten. Daarnaast zijn wij ook actief op het gebied van asbest- en sloopinventarisaties en tankonderzoek. GEOSAN beschikt eveneens over haar eigen veldploegen voor het verrichten van boringen en staalname.

Wij stellen niet enkel asbest- en sloopinventarissen op volgens de federale en regionale voorschriften, maar voeren evenzeer asbestanalyses uit in ons erkend laboratorium gelegen te Brussel (kwalitatieve asbestanalyse op materialen via polarisatiemicroscopie). In die hoedanigheid komen wij tussen vóór de afbraak of renovatie van gebouwen of in het kader van de voorschriften betreffende welzijn op het werk.

GEOSAN is een onafhankelijke firma die werd opgericht in 1989. Ons multidisciplinair team (bio- en industrieel ingenieurs scheikunde, burgerlijk ingenieur bouwkunde, (hydro)geologen, milieudeskundigen, enz.) van een dertigtal medewerkers zorgt voor een pragmatische en pro-actieve aanpak van dossiers en heeft aandacht om een duidelijke en open communicatie met de klant te onderhouden.

Op het veld gebruikt GEOSAN de best beschikbare technieken : ongeroerde bodemstaalname, het nemen van grondwaterstalen tijdens het boren, MIP-sonderingen om vluchtige componenten in de bodem te detecteren, geleidbaarheidssonde, grout machine voor het opspuiten van buiten gebruik te stellen peilputten met bentoniet, …

Contacteer ons gerust voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.